Confidentialitate si securitatea datelorPentru a raspunde intrebarilor utilizatorilor, pentru a putea oferi anumite servicii si pentru a obtine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesara furnizarea de informatii cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, adresa de e-mail si numarul de telefon, dar nelimitandu-se la acestea.

Administratorul site-ului, Asociatia T.I.B.E.R.I.U.S. depune toate eforturile si asigura toate conditiile tehnice posibile pentru pastrarea in siguranta a acestor date. Informatiile cu caracter personal nu vor fi distribuite cu buna stiinta tertilor, cu exceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate de organisme ale Statului Roman in baza unuor temeiuri legale sau cand sunt transmise automat catre parteneri contractuali care asigura anumite servicii: ex. donatiile online

Asociatia T.I.B.E.R.I.U.S. este exonerata de orice raspundere in cazurile de forta majora in intelesul legii, cand conditiile pastrarii in siguranta a acestor date nu mai pot fi asigurate din motive independente de vointa Administratorului.

Asociatia T.I.B.E.R.I.U.S. isi rezerva dreptul de a utiliza datele cu caracter personal in vederea bunei desfasurari a activitatilor specifice si in conformitate cu Legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora cu modificarile ulterioare, oferind utilizatorului site-ului dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea, stocarea si prelucrarea acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, precum si caile legale de exercitare ale acestora. Pentru a va exercita drepturile legale mentionate va rugam sa va adresati Asociatiei T.I.B.E.R.I.U.S. in scris, concis si la obiect, utilizand adresa postala a sediului.

Datele cu caracter personal si in special informatiile de contact, pot fi utilizate pentru trimiterea de newsletter-e, informari, sondaje de opinie, colectarea de statistici, colectarea de donatii.

Pot fi furnizate catre terte persoane sau institutii, atat informatii de ordin general, trafic pe site, cat si alte informatii statistice care nu contin date de identificare personala precum: tara, judetul, orasul, adresa IP, dar fara limitare la acestea.

Site-ul www.asociatiatiberius.ro utilizeaza Cookies, tehnologie care permite colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, si informatii despre traficul realizat pe site. Colectarea acestor informatii, are ca scop imbunatatirea experientei in navigare a utilizatorului. Pentru mai multe detalii despre cookies, click aici.

Informatiile cu caracter personal furnizate de utilizator in cadrul procesului de donare online prin PayPal sau prin alt furnizor de servicii de plata nu sunt stocate de catre Asociatia T.I.B.E.R.I.U.S.. Aceste date sunt transmise in mod automat, criptat si securizat catre tertii furnizori de servicii de plati online mentionati si se supun termenilor de utilizare si politicilor de confidentialitate ale acestora.

Utilizatorul care acceseaza serviciile oferite de catre Asociatia T.I.B.E.R.I.U.S. si prin intermediul site-ului www.asociatiatiberius.ro este implicit de acord cu toate prevederile prezentului document.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.